Struktur estafet ‪‎KHILAFAH‬ ‪USTMANI‬
Disaat KHILAFAH USTMANI Berkuasa mampu menaklukkan tiga benua di mana rahmat dan keadilan,selama bertahun-tahun berdasarkan, "Cinta Nabi" . Hukum Syara menjadi landasan yang selalu dipegang dan tidak pernah dilepas pada masa ini, seperti pemerintahan yang dijalani Nabi Muhammad yang selalu dihormati dan penuh kasih sayang karena kesejahteraan dan rahmat memberkahi pemerintahan ini untuk setiap kemenangan yang diperoleh atas penaklukan negeri-negeri senantiasa mereka bersujud kepada ALLAH dan bershalawat kepada Rasul (SAW)

Pemerintahan dengan Metode Rasul selalu mereka pegang teguh untuk kemuliaan negeri ini seperti kemuliaan (MEKKAH dan MADINNAH) Kerja untuk cinta kasih Allah dan cinta Nabi untuk setiap bangsa dan rakyat, menggabungkan semuanya dalam satu pemahaman ketaqwaan.
[www.globalmuslim.web.id]